KABA İNŞAAT YAPIMI

Kaba inşaatı tanımlamak gerekirse;

henüz iç sıvası bitmemiş, boyamamış,

tesisatları döşenmemiş, aydınlatma bitirilmemiş,

çerçeveleri takılmamış inşaat anlamına gelmektedir.

Teknik bilirkişi raporuyla inşaatın kaba kısmının tamamlanıp tamamlanmadığı anlaşılabilir.

Kaba inşaat, kum, çimento, çakıl, kireç, tuğla, demir, taşıyıcı betonarme ve dolgu kısımları yapılmış ancak sıvası bitmemiş inşaat konumundadır.

İnşaatın kaba kısmının tamamlanmış olması inşaatın temel niteliklerinin tamamlanmış olması demektir.

Kaba inşaat bina temelinin tamamen bittiğinin, artık sona doğru yaklaşıldığının da bir göstergesidir.

Kaba inşaat bina sağlamlığını belirleyen en önemli unsurdur. Kirecin kaliteli olması, demirin sağlam olması, tuğlaların sağlam olması bu nedenle son derece önemlidir.

Kaba inşaat raporlarında hangi malzemenin ne kadar konduğu ayrı ayrı görülmektedir.

Bu yüzden kaba inşaat listesinde görülebilecek malzemeler binanın bir nevi ileriye dönük kalitesi ya da kalitesizliğini göstermektedir.

Bunu kontrol eden bir mekanizma olduğu gibi bina sahipleri de mutlaka bu sürece dahil olmalı ve yapının temel taşlarının kalitesinden emin olmalıdır. Bunun için bir mühendislik firması ile anlaşmak yerinde olacaktır.

Uzman bir ekip dahilinde kaba inşaatın kontrol edilmesi mümkündür.

KABA İNŞAAT YAPININ KALİTESİNİ BELLİ EDER

Pek çok insanın hayatıyla oynayabilen bazı kişi ya da kuruluşlara meydan vermemek için denetim ve kontrollerin artırılması önemlidir.

Bu da yapı sahibinin bu konuda ne denli sıkı olduğu ile alakalıdır.

Kaba inşaat elemanlarını yukarıda saydık.

Önemli olan bu elemanların gerçekten yeterli derecede ve yeterli kalitede kullanılmasıdır.

Kaba inşaat her ne kadar bu kaliteyi gözler önüne serecek olsa da önceden alınacak tedbirler ile ileride meydana gelebilecek olumsuz durumlar tamamen ortadan kaldırılabilir.

Ülkemizdeki en büyük sorunlardan birisi konuya hakim olmayan, alanında uzman olmayan kişilerin yaptığı analizler, yapı için karar verenlerdir.

Bu sebeple bu konuda gerçek uzmanların yardımını almak son derece önemlidir.

Bir binanın betonarme yapısı o binanın gelecekteki teminatı konumundadır.

Doğru bir zeminde doğru ve yeterli malzeme kullanımı ile kaliteli ve sağlam yapılar inşa etmek mümkündür.

Depremler sonrasında pek çok kaçak yapının varlığı ortaya çıkmaktadır. Ancak iş işten geçmiş durumdadır. Önemli olan baştan tedbir almaktır. Pek çok ocağın sönme sebebi budur. Başımıza gelebilecek felaketlerin ki özellikle bu deprem gibi ciddi durumlar ise baştan fark etmemiz ve ona göre tedbir almamız gerekiyor.

Kaba inşaat tespiti nasıl yapılır? Kaba inşaat malzemeleri nelerdir? Kaba inşaat ve ince inşaat arasındaki farklar nelerdir?

Kaba inşaat sık sık günlük hayatımızda da karşımıza çıkan bir gayrimenkul terimidir.

Kaba inşaatın ne olduğunu kısaca ifade etmek gerekirse, inşaat, kum, çakıl, çimento, kireç, demir, tuğla, kalıp, kalıp bağlantı elemanları kullanılarak yapının taşıyıcı betonarme ve dolgu duvarlarının yapılmış halidir diyebiliriz.

Kaba inşaat bir başka ifadeyle ise henüz iç sıvası bitmemiş, çerçeveleri takılmamış, tesisatları döşenmiş ama aydınlanma vs. bitirilmemiş, boyanmamış inşaattır.

Kaba inşaatı bitirilmiş bir yapının, aydınlanması yapılmamış, boyanmamış ve içi sıvasına geçilmemiştir.

Peki, bir yapının kaba inşaatının bittiği resmi olarak nasıl tespit edilir?

İnşaatın kaba kısmının tamamlanıp tamamlanmadığı, tanımda geçen işlerin yapılıp yapılmadığı ancak “teknik bilirkişi” raporlarıyla anlaşılabilir. Teknik bilirkişi, yukarıdaki kıstaslara göre değerlendirme yapar.

Tanımda yer alan işlerin aksine bir iş veya eksik bir iş görmedikçe kaba inşaat tamamlanmıştır onayı verilir. Bu nedenle anlaşmazlıkları en aza indirmek için sözleşmede “kaba inşaat”ın tanım ve açıklamasını/açılımını yapmak yararlı olur.

Hızlı iletişim
  • 0541 344 1223
  • 0532 344 12223
  • turkargroup@gmail.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim